Ga direct naar


headerimage

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen

Dagelijks zijn werknemers voor hun werkgever onderweg. Dit brengt risico's met zich mee die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de werkgever en voor de continuïteit van de onderneming. Voor deze doelgroep biedt Story Assurantiën BV een uitstekend product, de Werkgeversaansprakelijkheids-verzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAM).

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico's van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekt niet alle schade.

WEGAM verzekering

De WEGAM verzekering biedt u de oplossing, want hiermee bent u als werkgever tegen een minimale premie gedekt tegen deze financiële risico's. Bovendien bent u er dan zeker van dat uw werknemers goed gecompenseerd worden voor hun schade.
Het verzekerd bedrag van de WEGAM polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

Nog meer voordelen:

  • De WEGAM verzekering kan als los product gesloten worden, zonder dat het wagenpark bij Story Assurantien BV is verzekerd;
  • Uitgebreide dekking op een polis;
  • Geen na-verrekeningen;
  • Ontwikkelingen in jurisprudentie zijn meeverzekerd;
  • Stagiairs zijn gratis meeverzekerd;
  • Vrijwilligers kunnen (mee)verzekerd worden.