Ga direct naar


headerimage

Auto en motor

Verzeker uw auto of motor (zakelijk en privé) tegen diefstal, inbraak enzovoort. Aanvullend verzekert u goederen tijdens transport, opslag en overslag, en goederen en gereedschappen in uw (bedrijfs)auto. We bieden altijd de juiste dekking tegen de scherpste premie.

Verzeker uw (bedrijfs)auto

Verzeker uw auto of motor zakelijk of privé tegen:

  • Aansprakelijkheid (de verplichte WA-dekking)
  • Diefstal
  • Inbraak
  • Aanrijdingen
  • Eenzijdige ongevallen
  • Ruitbreuk

Aanvullende verzekeringen

  • Verkeersrechtsbijstandverzekering; Een rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er geprocedeerd worden om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van het uit te keren bedrag. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Bijvoorbeeld bij geschillen met dealers en garages.
  • Schadeverzekering inzittenden; Met een Schadeverzekering Inzittenden heeft u recht op volledige vergoeding van door uzelf en uw passagiers geleden schade. De maximumuitkering bedraagt maar liefst 1 miljoen euro per gebeurtenis. En niet alleen materiele schade als kleding of bagage wordt vergoed, ook letselschade en smartengeld is gedekt.
  • No-claim beschermer; Hiermee bent u bij schade beschermd tegen terugval in no-claim. U mag met deze nieuwe dekking namelijk één schade per verzekeringsjaar claimen op uw verzekering, zonder dat dit ten koste gaat van uw opgebouwde no-claim. Uw schadevrije jaren worden wel aangepast. Maar veel belangrijker: uw premie stijgt niet!

Altijd de scherpste premie

We bieden altijd de juiste dekking tegen de scherpste premie. Met een speciaal programma vergelijken we premies en voorwaarden van verschillende verzekeringsmaatschappijen.