Ga direct naar


headerimage

Ongevallen

De collectieve ongevallenverzekering geeft een uitkering aan werknemers, vrijwilligers of personen die werkzaamheden in collectief verband verrichten als ze overlijden of blijvend invalide worden als gevolg van een ongeval.

U voelt zich verantwoordelijk..

Gelukkig loopt het vaak goed af. Maar wat als er iets gebeurt in uw bedrijf, op uw school, bij uw vereniging of uw stichting? Natuurlijk voelt u zich verantwoordelijk. En dan wilt u helpen. Zeker omdat de financiële nasleep van een ongeval vaak groot is.

Verzeker (bedrijfs)ongevallen van u en uw medewerkers

Verzeker u en uw personeel tegen de gevolgen van een ongeval met een ongevallenverzekering met een werktijden- of 24-uursdekking. De uitkering bij gedekte schade kan een vast bedrag zijn, of bijvoorbeeld één of twee keer het jaarloon.

Met de Ongevallenverzekering Collectief toont u zich een betrokken werkgever, school, vereniging of stichting. We verzekeren iedereen die onder uw verantwoordelijkheid valt.