Ga direct naar


headerimage

Privacy en disclaimer

Privacy documenten van Story

 Wij beschikken over de onderstaande privacy kaart. Deze kaart geeft in vogelvlucht inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide beschrijving kunt u ons privacy statement raadplegen.

 Tevens beschikken wij over onderstaand privacy statement.

Om de documenten (pdf) te kunnen lezen dient u te beschikken over Adobe Reader.

Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van de Story Groep behoren te allen tijde toe aan de Story Groep, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld of indien het de intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website in de breedste zin van het woord (kopiëren, bewerken en/ of openbaar maken) van www.storygroep.nl is strikt verboden. Onder de inhoud van de website verstaan wij alle afbeeldingen zoals video- of foto beelden, logo's, programmatuur of ander materiaal zichtbaar op de website www.storygroep.nl. Voor dergelijk gebruik dient van te voren schriftelijke toestemming van de Story Groep te worden verkregen.

De informatie die u op de www.storygroep.nl aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen u echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Story Groep sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit en kan niet gehouden worden aan de eventueel als gevolg daarvan geleden schade (directe of indirecte schade van welke aard ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, ander economisch nadeel) te vergoeden.

Indien u fouten op www.storygroep.nl aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt per e-mail: info@storygroep.nl of telefonisch: 0345 - 68 13 82. De Story Groep is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via onze "hyperlinks" die aanwezig zijn op onze site. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Story Groep kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van deze derden.

De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van de Story Groep is zich ervan bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.