Ga direct naar


headerimage

Ongevallen

Verzeker uzelf tegen de gevolgen van een ongeval voor u en uw gezin. En (bedrijfs)ongevallen van u als ondernemer en uw medewerkers. Vul uw verzekering aan met een aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering.

Verzeker ongevallen voor u en uw gezin

Verzeker uzelf tegen de gevolgen van een ongeval, samen met eventuele gezinsleden. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Per verzekerde of voor uw hele gezin kunt u een overlijdens- en invaliditeitsdekking afsluiten. Of kies voor een hogere uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Verzeker (bedrijfs)ongevallen van u en uw medewerkers

Verzeker u en uw personeel tegen de gevolgen van een ongeval met een ongevallenverzekering met een werktijden- of 24-uursdekking. De uitkering bij gedekte schade kan een vast bedrag zijn of bijvoorbeeld één of twee keer het jaarloon.

Aanvullende verzekeringen

  • Aanvullend kiest u voor een extra uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.
  • Dek uzelf in tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent. Privé, met uw partner of uw kinderen, of zakelijk, als ondernemer.
  • Verzeker u voor kosten voor advies of rechtsbijstand bij conflicten met buren, (plaatselijke) overheid, werkgever of leverancier.

» Meer over aansprakelijkheidsverzekeringen
» Meer over rechtsbijstandverzekeringen