Ga direct naar


headerimage

Jaarruimte

Als u een pensioentekort heeft, mag u elk jaar uw lijfrentepremies aftrekken van uw belastbaar inkomen. We bereken deze zogenaamde jaarruimte voor u, zodat u kunt profiteren van fiscaal voordeel.

» Maak een afspraak om uw jaarruimte te benutten

Welk bedrag mag u aftrekken van uw inkomstenbelasting?

De jaarruimte is het bedrag dat u in een lijfrente mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er een aantoonbaar pensioentekort zijn. Daarnaast is een voorwaarde dat u de premies van uw lijfrenteverzekering binnen het kalenderjaar hebt betaald of verrekend. Dus voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Wanneer heeft u een pensioentekort?

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft een pensioentekort. Een pensioentekort ontstaat:

  • Als u niet deelneemt aan een pensioenregeling.
  • Als u geen optimale pensioenregeling heeft
  • Als u niet voldoende pensioen opbouwt.

Dit laatste gebeurt wanneer u variabele loonbestanddelen (bonus of provisie) en/of een auto van de zaak heeft.

Jaarruimte gebruiken

U kunt de jaarruimte benutten door extra pensioen op te bouwen door geld te storten in een lijfrenteverzekering of op een geblokkeerde bankspaarrekening. Zo lang het gestorte bedrag binnen de jaarruimte blijft, mag u dit bedrag aftrekken van uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. U kunt jaarlijks de jaarruimte berekenen en gebruiken. Op het moment dat u een aantal jaren geen gebruik van deze mogelijkheid heeft gemaakt, kunt u de jaarruimte over verschillende jaren ineens gebruiken via de reserveringsruimte.

Aftrekbaar van uw belastbaar inkomen

Lijfrentestortingen mag u aftrekken in het jaar waarin u ze heeft betaald of verrekend. In sommige gevallen kunt u de bedragen ook na afloop van het belastingjaar aftrekken:

  • U heeft in de afgelopen 7 jaar niet volledig gebruik gemaakt van uw jaarruimte. Deze opgebouwde reserveringsruimte of inhaalruimte is aftrekbaar in het jaar waarin u de stortingen hebt gedaan.

  • U heeft (een deel van) uw oudedagsreserve omgezet in een lijfrente (voor ondernemers).

  • U heeft uw (stakings)winst omgezet naar lijfrente bij beëindiging van uw bedrijf.

Maak een afspraak voor persoonlijk advies

Wilt u weten hoe u kunt profiteren van uw jaarruimte? Of heeft u een vraag over uw pensioen(tekort), bankspaarrekening of lijfrenteverzekering? We adviseren u graag over de mogelijkheden en berekenen uw pensioentekort en uw jaarruimte voor u, zodat u optimaal profiteert van de fiscale mogelijkheden.

» Maak een afspraak om uw jaarruimte te benutten