Ga direct naar


headerimage

Pensioenen vergelijken

Bent u tevreden over de pensioenregeling voor uw werknemers? Of ziet u verbeterkansen? Er zijn veel pensioenregelingen mogelijk, misschien meer dan u weet. Een goed pensioen is een sterk middel om (nieuwe) werknemers aan u te binden. We helpen u graag uw pensioenregeling te verbeteren.

» Maak een afspraak met onze pensioenadviseur

3 gangbare pensioenregelingen voor uw werknemers

De meeste werkgevers hebben een pensioenregeling getroffen voor hun werknemers. Daarin staat onder meer wie welk deel van de premie betaalt, hoe het pensioen wordt berekend en hoe de pensioenspaarpot wordt beheerd. Er zijn 3 gangbare pensioenregelingen:

  • Eindloonregeling: pensioen op basis van het laatst verdiende salaris
    Bij een eindloonregeling is het pensioen een percentage van het laatstverdiende salaris. De Belastingdienst staat opbouw van pensioen toe tot 70% van het eindloon, inclusief AOW-uitkering. Dit betekent dat uw werknemer elk jaar 2% van zijn loon mag sparen voor het pensioen. Over dit bedrag wordt pas belasting geheven als het uitgekeerd wordt.
  • Middelloonregeling: pensioen op basis van het gemiddelde salaris
    Bij de middelloonregeling wordt het pensioen opgebouwd over het gemiddelde loon gedurende de diensttijd. Omdat dit een lagere uitkomst geeft, mogen uw werknemers een hoger percentage opbouwen: in 35 jaar maximaal 2,25% van het pensioengevend loon. Welk percentage u voor uw werknemers hanteert, hangt af van de bepalingen in uw pensioenregeling.
  • Beschikbare-premieregeling: zelf pensioen opbouwen
    Met deze regeling zegt u geen gegarandeerd pensioen toe, maar stelt u de werknemers een premie ter beschikking. De premie leidt tot een kapitaal op de pensioendatum. Met de beschikbare premie kunnen werknemers zelf binnen de collectieve pensioenregeling hun eigen pensioen regelen. De maximale hoogte van de premie hangt af van leeftijdsafhankelijke premiestaffels.

Beschikbare óf gegarandeerde pensioenuitkering?

Bij de eindloon- en middelloonregelingen heeft uw medewerker per dienstjaar een gegarandeerde pensioenopbouw. Bij de beschikbare-premieregeling moet uw werknemer op de pensioendatum nog een levenslange uitkering aankopen.

» Maak een afspraak met onze pensioenadviseur